Επικοινωνία

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η Ηλιαχτίδα»

Έδρα: Κόσμων 6, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη - Τέταρτη - Πέμπτη: 09:00 - 15:00,

Παρασκευή: 15:00 - 21:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 342544, 2811 810270

Παιδικός Ξενώνας «η ηλιαχτίδα»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2813405409

Πληροφορίες: Δευτέρα - Τρίτη - Τέταρτη - Παρασκευή: 09:00 - 15:00, Πέμπτη: 15:00 - 21:00

Δομή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης «Η ηλιαχτίδα»

Δουκός Μποφώρ 7, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή : 17:00 - 21:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2811810316

Email επικοινωνίας: info@iliahtida.org
Email eshop: eshop@iliahtida.org