Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία η μέρος αυτής, μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση λανθασμένου, κατεστραμμένου ή γενικότερα ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να ενημερώσετε  την  Ηλιαχτίδα μέσω αποστολής e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: eshop@iliahtida.org  με θέμα «Αίτημα Επιστροφής», αναφέροντας την ημερομηνία, τον αριθμό της παραγγελία σας , καθώς και τον λόγο επιστροφής η το πρόβλημα – ελάττωμα του προϊόντος ,  εντός 2 εργάσιμων ημερών.    

Η Ηλιαχτίδα έχει την υποχρέωση είτε να αντικαταστήσει το προϊόν, είτε να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στο σύνολο της παραγγελίας 

Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός εικοσι (20)  ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από την Ηλιαχτίδα. Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, κατόπιν σχετικής δήλωσης του στην Ηλιαχτίδα από τον Πελάτη στο email : eshop@iliahtida.org

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος με σκοπό την επιστροφή των χρημάτων ή την αντικατάσταση του προϊόντος ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που θα επιστραφούν. 

Επίσης  θα πρέπει να ενημερώσετε  την  Ηλιαχτίδα μέσω αποστολής e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: eshop@iliahtida.org  με θέμα «Αίτημα Επιστροφής», αναφέροντας την ημερομηνία και τον αριθμό της παραγγελία σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.    

Για να Γίνει μια επιστροφή δεκτή θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

  • Τα προϊόντα επιστροφής θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, να μην έχουν φθαρεί ή έχει χαλάσει η συσκευασία τους ή έχουν κοπεί τα καρτελάκια. 
  • Για τις επιστροφές είναι απαραίτητο το παραστατικό αγοράς ( απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο).
  • Σε τυχόν λάθος που ευθύνεται η Ηλιαχτίδα, η επιστροφή γίνεται δεκτή εφόσον μας ειδοποιήσετε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.
  • Αν δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της Ηλιαχτίδας τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης και επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων.

Για την επιστροφή των χρημάτων θα πρέπει να δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση του ποσού επιστροφής.

Η Ηλιαχτίδα δικαιούται να απορρίψει επιστροφές προϊόντων που δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους πολιτικής επιστροφών που αναφέρονται στην παρούσα.

Ο πελάτης έχει πάντα την ευθύνη της αποστολής.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα).

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση

Κόσμων 6, ΤΚ 71202
Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ. 2810342544