Δωρεές

Δωρεές

Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ηλιαχτίδας είστε όλοι εσείς που με κάθε συνεισφορά σας βοηθάτε να διατηρούμε και να βελτιώνουμε τις δομές και τις παροχές προς  στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και στις οικογένειές τους. 

Τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου ελέγχονται ετησίως από ορκωτό Λογιστή και δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα της Ηλιαχτίδας.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία « Η Ηλιαχτίδα» δεν διενεργεί εράνους στο δρόμο, σε γραφεία ή σε σπίτια.

Χρηματικές δωρεές υπέρ των σκοπών του Συλλόγου  γίνονται είτε με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Ηλιαχτίδα, είτε στα γραφεία και στις δομές της και για  κάθε δωρεά, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με το λογότυπο του Συλλόγου.

Μπορείτε να ενισχύσετε το έργο της Ηλιαχτίδας μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω Web Banking (χρήση ΙΒΑΝ) στους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Ηλιαχτίδας:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» 

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός Λογαριασμού: 5753-007961-088

IBAN: GR8301727530005753007961088

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 80806-0

IBAN: GR9408700970000000000808060 

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 204/003637-41 

ΙΒΑΝ: GR6201102040000020400363741

Alpha Bank 

Αριθμός Λογαριασμού: 667002101013508

IBAN: GR3601406670667002101013508

Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0276.21.0102335287

IBAN: GR9102602760000210102335287 

Για τις δωρεές σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε ενημερώστε μας, με το πέρας της κατάθεσης επικοινωνώντας μαζί μας

 είτε στο τηλέφωνο 2810 342544,

 είτε με αποστολή mail στο info@iliahtida.org

προκειμένου να σας σταλεί απόδειξη κι ευχαριστήριο. 

Απαραίτητα στοιχεία είναι:

  • Το ονοματεπώνυμο του δωρητή στον οποίο θα κοπεί η απόδειξη.
  • Στην περίπτωση που η κατάθεση αφορά δωρεά σε μνήμη επιπρόσθετα χρειάζονται τα ονοματεπώνυμο  του/της  εκλιπόντος/ούσας  

Επίσης, μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά σας στα γραφεία του Συλλόγου μας, 

Κόσμων 6, Τ.Τ.71202 Ηράκλειο Κρήτης. 

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη - Τέταρτη - Πέμπτη: 09:00 - 15:00, 

Παρασκευή: 15:00 - 21:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 342544