Γίνε χορηγός

Γίνε χορηγός

Βασικό πυλώνα στην προσπάθεια της Ηλιαχτίδας να συνεχίζει να στηρίζει τις δομές και τις παροχές της προς τους ωφελουμένους της αποτελούν οι εταιρικές χορηγίες. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που μέσα στα χρόνια λειτουργίας της Ηλιαχτίδας μας στηρίζουν έμπρακτα και σταθερά αναγνωρίζοντας το ουσιαστικό έργο και την προσφορά του συλλόγου προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους και το υψηλό αίσθημα της κοινωνικής τους ευθύνης.

Ενημερωθείτε για το πώς θα μπορούσατε να γίνετε και εσείς χορηγοί και να στηρίξετε το έργο του συλλόγου επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλ. 2810 342544 ή με e-mail στο info@iliahtida.org