Στόχοι

Στόχοι "Ηλιαχτίδας" • Η κάλυψη δαπανών των ιατρικών αναγκών των παιδιών που δεν καλύπτονται από το κράτος.
 • Η ψυχολογική και οικονομική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.
 • H εύρυθμη λειτουργία των Δομών του συλλόγου, του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Πα.Γ.Ν.Η. και της Δομής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
 • Η φροντίδα σε καθημερινή βάση επίλυσης πρακτικών προβλημάτων και αναγκών που σχετίζονται με την παραμονή των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους στην κλινική.
 • Η υποστήριξη και συνεργασία με τις διοικήσεις, τους ιατρούς και το εν γένει επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Παιδιατρικών Ογκολογικών τμημάτων και κάθε Παιδιατρικού τμήματος των  δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης.
 • Η διάδοση  του εθελοντισμού και η συνεχής κινητοποίηση εθελοντών.
 • Η συνεχής και υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αφ’ενός για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας ή για άλλες σοβαρές ασθένειες σε παιδιά  απειλητικές για τη ζωή τους ή σπάνιες ή χρόνιες παθήσεις, αφ’ετέρου για τα προβλήματα και τις ανάγκες που δημιουργούνται στα παιδιά που νοσούν και στις οικογένειές τους.
 •  Η υλοποίηση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής υποψήφιων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας».
 • Η προάσπιση δικαιωμάτων και η διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών προς όφελος των μικρών ασθενών με συμμετοχή της Ηλιαχτίδας σε ενώσεις ασθενών.
 • Η συνεργασία με  συλλόγους και  φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που υποστηρίζουν Παιδιατρικά - Αιματολογικά & Ογκολογικά τμήματα.
 • Η σύμπραξη με αρμόδιους φορείς δημόσιας υγείας για την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση εξειδικευμένων και άρτια εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο ή από  άλλες σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή και από σπάνιες ή χρόνιες παθήσεις στη χώρα μας ή και την ανακαίνιση υφισταμένων μονάδων και τη διασφάλιση της χρηματοδότησής τους.
 • Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία μονάδων ή υπηρεσιών για την ψυχική, εκπαιδευτική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών με καρκίνο, κατά προτεραιότητα, επικουρικά των παιδιών/εφήβων με άλλες σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή με σπάνιες ή με χρόνιες παθήσεις (όπως παιδότοποι, σχολεία, ξενώνες, δομές ψυχικής υποστήριξης), και η υποστήριξη Τράπεζας Μυελού των οστών κλπ.
 • Επιπροσθέτως η Ηλιαχτίδα προτίθεται, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων της να παρέχει κάθε είδους βοήθεια (υλικοτεχνική, ψυχολογική κλπ) στην τοπική κοινωνία σε περιπτώσεις θεομηνιών, πανδημιών και πάσης φύσεως φυσικών καταστροφών που ανατρέπουν επώδυνα την ισορροπία και κανονικότητα του βίου των μελών της τοπικής κοινωνίας.