Ταυτότητα

Ταυτότητα "Ηλιαχτίδας"

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες (αρ. Καταχώρησης στο πρωτοδικείο Ηρακλείου 188/1992) και αποτελεί πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


  • Πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Aπόφ. Αριθ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ. 105565 /ΦΕΚ 1453/Β/21.10.2005,) Ανανέωση πιστοποίησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Αριθμ. Αποφ. Ανανέωσης Πιστοποίησης :Δ14/22620/203/ ΦΕΚ 2538/Β/24.06.2020).
  • Εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αριθμ. Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0424 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμ. Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0369 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με αρ. 16 (Απόφαση 6824/ 29.6.2015 Περ/ρειας Κρήτης).

Κύριος σκοπός του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό του,  αποτελεί η παροχή  στα παιδιά και στους έφηβους με καρκίνο που κατάγονται από την Κρήτη ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης ή μεταβαίνουν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, κατόπιν παραπομπής από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και στις οικογένειές τους, ψυχολογικής,  ηθικής, υλικής και κάθε μορφής συμπαράστασης και μέριμνας και  η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων αυτών.

Επικουρικά, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές του ο Σύλλογος, παρέχει τα ανωτέρω και σε παιδιά και έφηβους, που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης, με άλλες σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή  με σπάνιες ή με χρόνιες παθήσεις.

Η Ηλιαχτίδα απευθύνεται σε κάθε πολίτη με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς που επιθυμεί να ενταχθεί στο δυναμικό της, προσφέροντας έργο, είτε ως μέλος είτε και ως εθελοντής.

Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες και από κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που η Ηλιαχτίδα οργανώνει ή συμμετέχει. 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020