Γίνε εθελοντής της ομάδας μας

Η Ηλιαχτίδα αναγνωρίζοντας τον εθελοντισμό ως ύψιστη αξία και μορφή κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, έχει οργανώσει ένα πολυάριθμο δίκτυο εθελοντών πολλαπλών δράσεων. 

Οι εθελοντές της Ηλιαχτίδας αποτελούν την προστιθέμενη αξία του Συλλόγου καθώς μέσω της εθελοντικής τους προσφοράς συμβάλλουν στην εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων, μέσω της μη-αμειβόμενης υπηρεσίας που προσφέρουν και παράλληλα στην εξεύρεση σημαντικών πόρων μέσω των Τμημάτων που διαχειρίζονται: 

  • ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
  • ΟΜΑΔΑ SOCIAL MEDIA-SITE 
  • ΟΜΑΔΑ ΔΩΡΕΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ 
  • ΟΜΑΔΑ ΓΑΜΟΣ-ΒΑΠΤΙΣΗ 
  • ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ 
  • ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Οι εθελοντές της Ηλιαχτίδας είναι οι άνθρωποι που με  τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το αίσθημα αλτρουισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς και πάντοτε με χαμόγελο και αγάπη στηρίζουν ενεργά το έργο της Ηλιαχτίδας.

Το όνομα είναι υποχρεωτικό .
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Η ηλικία είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Η πόλη διαμονής είναι υποχρεωτική.
Το επάγγελμα είναι υποχρεωτικό.
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .