Μέχρι Σήμερα

Μέχρι Σήμερα

Η Ηλιαχτίδα από το 1992 έχει χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα και έχει προσφέρει δωρεές που ξεπερνούν το ποσό  των 1.257.643 ευρώ προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με στόχο τη στήριξη του έργου του. 

  • Η ανέγερση του Παιδικού Ξενώνα Φιλοξενίας "η ηλιαχτίδα" στο Πα.Γ.Ν.Η. είχε συνολικό κόστος 685.000 ευρώ. Έκτοτε η Ηλιαχτίδα χρηματοδοτεί επικουρικά μέρος των λειτουργικών δαπανών του, (μισθοδοσία κοινωνικού λειτουργού, καθαριότητα, μερική συντήρηση, προμήθεια βασικών τροφίμων και ειδών καθαριότητας)  οι οποίες από το 2013 έως σήμερα έχουν ανέλθει  άνω του ποσού των 150.000 ευρώ, ενώ φροντίζει, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Πα.Γ.Ν.Η., για την εύρυθμη διαχείριση και αδιάκοπη λειτουργία του.  (Δείτε φωτογραφίες από τον Παιδικό Ξενώνα "Η Ηλιαχτίδα")
  • Ανέλαβε το 1997 το κόστος κατασκευής της διαμόρφωσης και του πλήρη εξοπλισμού 2 θαλάμων για Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών στην Παιδιατρική Κλινική Αιματολογίας - Ογκολογίας του Πα.Γ.Ν.Η, καθώς και την αγορά μηχανήματος σταδιακής κατάψυξης το 2008, απαραίτητο για την επεξεργασία των μοσχευμάτων με συνολικό ποσό των δύο αυτών δωρεών 367.388,00 ευρώ
  • Είχε αναλάβει το κόστος μισθοδοσίας της παιδοψυχολόγου, η οποία είχε διατεθεί στη Κλινική Αιματολογίας και Ογκολογίας παίδων κατά τα έτη 2007-2015 ποσού 60.900,00  ευρώ
  • Έχει ανακαινίσει και εξοπλίσει πλήρως στον χώρο της Κλινικής Αιματολογίας - Ογκολογίας του Πα.Γ.Ν.Η. ένα παιδότοπο, με παιχνίδια, υλικά κατασκευών και και βιβλία, απαραίτητα για την καθημερινή ψυχαγωγία των παιδιών, δωρεά αξίας 5.000,00 ευρώ(Δείτε φωτογραφίες από την ανακαίνιση του παιδότοπου)
  • Έχει υλοποιήσει και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2019 τη Δομή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης «Ηλιαχτίδα», όπου παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των μικρών ασθενών και όλων των μελών των οικογενειών τους, μέσω δωρεάν συστηματικών εβδομαδιαίων συνεδριών. Λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σκοπό την βελτίωση των επιπτώσεων της ασθένειας του καρκίνου της παιδικής ηλικίας στην ψυχική υγεία του παιδιού και στην ισορροπία της οικογενειακής δομής. (Δείτε φωτογραφίες από τη Δομή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “Ηλιαχτίδα”)
  • Ο Παιδικός  Ξενώνας Φιλοξενίας  “η ηλιαχτίδα” από την πρώτη μέρα λειτουργίας του το 2013 έως σήμερα έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 90 οικογένειες από όλους τους νομούς της Κρήτης, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας.
  • Στηρίζει οικονομικά τις οικογένειές για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την ασθένεια των παιδιών και δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και καθημερινών πρακτικών αναγκών. Για το διάστημα 2016-2020 έχει καλύψει περισσότερα από 650 οικονομικά αιτήματα που αφορούν ιατρικές ή άλλες δαπάνες. Από το 2012 έως σήμερα η παροχές αυτές προς τους ωφελουμένους μας ξεπερνούν τα 600.000 ευρώ.
  • Κατά το χρονικό διάστημα 2016-2019 παρείχε εξωνοσοκομειακή ψυχολογική στήριξη των οικογενειών των πασχόντων παιδιών από ψυχολόγους εξωτερικούς συνεργάτες της Ηλιαχτίδας στα ιδιωτικά τους γραφεία. Έγιναν 1744 ιδιωτικές συνεδρίες, με κόστος 41.177 ευρώ. Από το 2019 η ψυχολογική στήριξη παρέχεται στη Δομή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Συλλόγου και συνολικά για όλα τα έτη  οι συνεδρίες έχουν ξεπεράσει τις 2000.
  • Έχει διοργανώσει πληθώρα πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και εκδηλώσεις ενημέρωσης σχετικά με τον παιδικό καρκίνο και την εθελοντική δωρεά Μυελού των Οστών και εκδηλώσεων λήψης δειγμάτων μυελού των οστών και εγγραφών εθελοντών δοτών. 
  • Εχει προσφέρει δωρεάν επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις και μοιράζοντας παιγνίδια και δώρα, με στόχο την ψυχαγωγία των παιδιών, εξασφαλίζοντας συνεργασίες, με εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς οργανισμούς.