Κουμπαράς Ηλιαχτίδας

Φιλοξενήστε τον κουμπαρά μας!

Ο κουμπαράς της Ηλιαχτίδας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους έμπρακτης στήριξης των φίλων του Συλλόγου.

Ο κουμπαράς της Ηλιαχτίδας βρίσκεται πλέον σε πολλά καταστήματα σε όλη την Κρήτη και  επιλέγεται σε διάφορες εκδηλώσεις, σε μυστήρια γάμου και βάπτισης, και σε τελετές.

Οι χρηματικές δωρεές που συγκεντρώνονται, με αξιοπιστία και διαφάνεια, διατίθενται αποκλειστικά για τα παιδιά με καρκίνο τα οποία στηρίζει η Ηλιαχτίδα.

Διαδικασία τοποθέτησης κουμπαρά σε μυστήριο:

  • Επικοινωνία με το τμήμα κουμπαράδων 
  • Ορισμός ραντεβού και Τοποθέτηση κουμπαρά & stand με οδηγίες και περιγραφή του συλλόγου. 
  • Ορισμός ραντεβού αποσφράγισης & καταμέτρησης από 3μελή ομάδα (2 μέλη του Δ.Σ. της Ηλιαχτίδας και ένας εκπρόσωπος της οικογένειας) 
  • Παράδοση αναλυτικής λίστας δωρητών στην οικογένεια 
  • Έκδοση και αποστολή νόμιμης απόδειξης κι ευχαριστήριας επιστολής σε κάθε δωρητή

Διαδικασία τοποθέτησης κουμπαρά σε Κατάστημα:

  • Επικοινωνία με το τμήμα κουμπαράδων
  • Ορισμός ραντεβού και Τοποθέτηση κουμπαρά σε εμφανές σημείο στο κατάστημα
  • Ορισμός ραντεβού καταμέτρησης & αποσφράγισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή εφόσον γεμίσει ο κουμπαράς. H αποσφράγιση γίνεται από 3μελή ομάδα (2 μέλη του Δ.Σ. της Ηλιαχτίδας και ένας εκπρόσωπος απ το  κατάστημα)

Επικοινωνία με το τμήμα κουμπαράδων για πληροφορίες

Τηλ.: 6936 930956

Email: info@iliahtida.org