Επιπλέον ο Σύλλογος

Επιπλέον ο Σύλλογος

  • Στηρίζει με δωρεές το έργο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
  • Υποστηρίζει, συνεργάζεται με τις διοικήσεις, τους ιατρούς και το εν γένει επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό των παιδιατρικών τμημάτων των  δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης.
  • Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους, φορείς και ενώσεις ασθενών  στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για την προαγωγή θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των μικρών ασθενών.
  • Έχει δημιουργήσει Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών Αιμοπεταλίων για την παροχή βοήθειας και την άμεση εύρεση δοτών αίματος και αιμοπεταλίων, καλύπτοντας ανάγκες ζωτικής σημασίας.
  • Παροτρύνει την αναγνώριση της αξίας του εθελοντισμού ως ύψιστη αξία και μορφή κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς και τη συνεχή κινητοποίηση εθελοντών.
  • Συμβάλλει στην συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας για την ασθένεια του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και τις επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία του παιδιού και στην ισορροπία του οικογενειακού δεσμού.
  • Συμβάλλει στην ενεργοποίηση της πολιτείας για θέματα που άπτονται της νοσηλείας των παιδιών και της παραμονής τους στο νοσοκομείο.
  • Διοργανώνει παραστάσεις, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την παροχή υλικής βοήθειας στους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τούς.
  • Εξασφαλίζει συνεργασίες, προσφέροντας δωρεάν επισκέψεις σε θεματικά πάρκα της Κρήτης και προσφέροντας παιγνίδια και δώρα, με στόχο την ψυχαγωγία των παιδιών.