Επιπλέον ο Σύλλογος

Επιπλέον ο Σύλλογος

  • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους συλλόγους, φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς για την προαγωγή θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση και την διευκόλυνση των ωφελουμένων της.
  • Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης σχετικά με τον παιδικό καρκίνο, την εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά αιμοπεταλίων, την εθελοντική δωρεά Μυελού των Οστών και την εγγραφή υποψηφίων δοτών μυελού των οστών.
  • Έχει δημιουργήσει Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών Αιμοπεταλίων για την άμεση παροχή βοήθειας στην εύρεση συμβατών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων, καλύπτοντας ανάγκες ζωτικής σημασίας.
  • Διοργανώνει παραστάσεις, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την παροχή υλικής βοήθειας στους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τούς.
  • Εξασφαλίζει συνεργασίες, προσφέροντας δωρεάν επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις και μοιράζοντας παιγνίδια και δώρα, με στόχο την ψυχαγωγία των παιδιών
  • Συμβάλλει στην συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας για την ασθένεια του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και τις επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία του παιδιού και στην ισορροπία του οικογενειακού δεσμού.
  • Διοργανώνει διαλέξεις με ομιλητές Έλληνες και Αλλοδαπούς Επιστήμονες με θέμα την παιδική νεοπλασία και τους τρόπους θεραπείας της.
  • Παροτρύνει την αναγνώριση της αξίας του εθελοντισμού ως ύψιστη αξία και μορφή κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς και τη συνεχή κινητοποίηση εθελοντών.
  • Συμβάλλει στην ενεργοποίηση της πολιτείας για θέματα που άπτονται της νοσηλείας των παιδιών και της παραμονής τους στο νοσοκομείο.