Συνεργασίες

Συνεργασίες

Η Ηλιαχτίδα στην προσπάθεια της να βελτιώσει τις υπηρεσίες της προς τους ωφελουμένους της, συνεργάζεται τόσο με ισχυρούς επιστημονικούς φορείς , όσο και με αναγνωρισμένους συλλόγους.

  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» και συγκεκριμένα με την  Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας» (17-01-2017)  με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα της εθελοντικής δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων και τη σημασία της προσφοράς τους σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση, και κατ’ επέκταση την με κάθε τρόπο προσπάθεια αύξησης του αριθμού των Εθελοντών Δοτών μυελού των οστών στη χώρα μας με πραγματοποίηση εκδηλώσεων, διανομή εντύπων, λήψη στοματικού επιχρίσματος και την εγγραφή του υποψήφιου δότη, με τελικό στόχο την εγγραφή τους στο Αρχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και στη Διεθνή Τράπεζα  Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.
  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (27/10/2017), με στόχο, τη βέλτιστη ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά που νοσούν και στις οικογένειες τους, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και εποπτείας στους ψυχολόγους της Δομής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “η ηλιαχτίδα”.  Επίσης, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις του καρκίνου στηv ψυχολογία των παιδιών και στη δομή της οικογένειας μέσω σχετικών εκδηλώσεων αλλά και την προώθηση θεματικών που σχετίζονται με το Σύλλογο σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό επίπεδο.
  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδας (11/02/2020), τον ανώτερο Διοικητικό φορέα στον τομέα της Δημόσιας υγείας, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας, επιστημονικής γνώσης, πρόσβασης σε εποπτευόμενους φορείς και δυνατότητα διεύρυνσης  του κύκλου των δράσεων της Ηλιαχτίδας.
  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (19/08/2020), με στόχο την επικύρωση της μεταξύ τους συνεργασίας και την επικαιροποίηση του πλαισίου συνεργασίας της λειτουργίας  του παιδικού ξενώνα φιλοξενίας “η ηλιαχτίδα”, του οποίου ο Σύλλογος αποτελεί μοναδικό διαχειριστή.
  •   Αποτελεί τακτικό μέλος  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας (στην οποία ο σύλλογος συμμετέχει με εκλεγμένο αντιπρόσωπο την πρόεδρο της Ηλιαχτίδας κα Μαρία Ευστρατίου  κατόπιν των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου 2020) με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον παιδιατρικό καρκίνο, την προάσπιση των ατομικών & συλλογικών δικαιωμάτων των μικρών ασθενών και τον διάλογο με την Πολιτεία για το σχεδιασμό πολιτικών υγείας που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης των ασθενών.
  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (16.04.2021) με στόχο την υλοποίηση ψυχαγωγικών –εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους που πάσχουν  από νεοπλασίες και άλλες σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες με τη βοήθεια των προηγμένων τεχνολογικών μέσων  και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με την Κλινική Γενικής Παιδιατρικής και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ (25.05.2021) με στόχο την παροχή των υπηρεσιών και των παροχών που προσφέρει ο Σύλλογος στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους
  •   Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (04.08.2021) με στόχο την παροχή των υπηρεσιών και των παροχών που προσφέρει ο Σύλλογος στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους.
  •    Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της  Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος που έχει ως στόχο να στηρίξει όλες τις κατηγορίες σπάνιων νοσημάτων με σταθερό όραμα την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων των Σπάνιων Ασθενών, τη δυναμική και συντονισμένη συμμετοχή των Εκπροσώπων της στον διάλογο με την Πολιτεία και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα θέματα που αφορούν άμεσα τους ασθενείς με σπάνια νοσήματα.