Συνεργασίες

Συνεργασίες

Η Ηλιαχτίδα στην προσπάθεια της να βελτιώσει τις υπηρεσίες της προς τους ωφελουμένους της, συνεργάζεται τόσο με ισχυρούς επιστημονικούς φορείς, όσο και με αναγνωρισμένους συλλόγους.

  • Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» (Αρ. Πρωτ. 873/17-01-2017) και συγκεκριμένα με την  Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας» με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα της εθελοντικής δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων και τη σημασία της προσφοράς τους σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση, και κατ’ επέκταση την με κάθε τρόπο προσπάθεια αύξησης του αριθμού των Εθελοντών Δοτών μυελού των οστών στη χώρα μας με πραγματοποίηση εκδηλώσεων, διανομή εντύπων, λήψη στοματικού επιχρίσματος και την εγγραφή του υποψήφιου δότη, με τελικό στόχο την εγγραφή τους στο Αρχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και στη Διεθνή Τράπεζα  Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. 
  • Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (27/10/2017), με στόχο τη βέλτιστη ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά που νοσούν και στις οικογένειες τους, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και εποπτείας στους ψυχολόγους της Δομής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “η ηλιαχτίδα”. Επίσης, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις του καρκίνου στηv ψυχολογία των παιδιών και στη δομή της οικογένειας μέσω σχετικών εκδηλώσεων αλλά και την προώθηση θεματικών που σχετίζονται με το Σύλλογο σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό επίπεδο. 
  • Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με την με την 7η ΥΠΕ (11/02/2020), τον ανώτερο Διοικητικό φορέα στον τομέα της Δημόσιας υγείας, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας, επιστημονικής γνώσης, πρόσβασης σε εποπτευόμενους φορείς και δυνατότητα διεύρυνσης  του κύκλου των δράσεων της Ηλιαχτίδας.
  • Έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας  με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) (19/08/2020), με στόχο την επικύρωση της μεταξύ τους συνεργασίας και την επικαιροποίηση του πλαισίου συνεργασίας της λειτουργίας  του παιδικού ξενώνα φιλοξενίας “η ηλιαχτίδα”, του οποίου ο Σύλλογος αποτελεί μοναδικό διαχειριστή.
  • Αποτελεί από το Μάρτιο 2020 τακτικό μέλος  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον παιδιατρικό καρκίνο, την προάσπιση των ατομικών & συλλογικών δικαιωμάτων των μικρών ασθενών και τον διάλογο με την Πολιτεία για το σχεδιασμό πολιτικών υγείας που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης των ασθενών. 
  • Συνεργάζεται με άλλους Οργανισμούς, Φορείς & Συλλόγους (karkinaki.gr, Συλλόγος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης "Ορίζοντας" κ.α.) με σκοπό την ένωση δυνάμεων για την προαγωγή των θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση, αλλά και την διευκόλυνση των ωφελουμένων της.