Κοινωνική Στήριξη

Κοινωνική Στήριξη

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Ξενώνα «ηλιαχτίδα» στο Πα.Γ.Ν.Η απασχολείται καθημερινά μια κοινωνική λειτουργός η οποία παρέχει μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες σχετικά με θεσμικά ζητήματα, φροντίζει για την ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματα και τα προνόμια των παιδιών και τους παρέχει καθοδήγηση, όπου χρειάζεται για τις συναλλαγές των οικογενειών με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται σε πρώτη φάση η κάλυψη των άμεσων αναγκών κατά τις πρώτες ημέρες νοσηλείας του παιδιού.

 Αναλαμβάνει την επικοινωνία με άλλους Ξενώνες για την φιλοξενία των οικογενειών όταν αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, καταγράφει τις ανάγκες (οικονομικές και υλικές) της κάθε οικογένειας και ενημερώνει το Δ.Σ. της Ηλιαχτίδας, ώστε αυτές να καλυφθούν άμεσα. 

Τέλος, εξετάζει και προωθεί τα αιτήματα και τις ανάγκες των οικογενειών στο Δ.Σ. ώστε ο Σύλλογος ως μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας να ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των παιδιών κατά την μακρόχρονη θεραπεία τους.

Το 2021, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενίσχυσε με δωρεά του τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης που παρέχει ο Παγκρήτιος Σύλλογος «Η Ηλιαχτίδα» στο πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Ξενώνα. Η δωρεά του ΙΣΝ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έκτου Κύκλου δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19.